Vår kyckling regenererar jorden.

Att flytta kycklingarna till nytt bete varje dag gör inte bara kycklingarna hälsosamma och friska. Det gör också att våra jordar regenereras och ny matjord skapas. Vi kan med gott samvete äta vår kyckling och veta att de hjälpt till att återskapa jorden vi lever på.  

Sunnanäng (5)

Sundare kyckling.

En kyckling som får leva ute i det gröna och springa runt och leta mask och insekter och äta gräs hela dagarna blir en sundare fågel. De lever tillsammans med ekosystemet och regenererar jorden. 

Sundare jordar.

När kycklingarna flyttas varje dag till nytt bete gör det att vi skapar den perfekta balansen mellan degenerering och regenerering. Trycket på marken minskar och När kycklingarna äter gräset och gödslar marken gör det att gräset blir kraftigare och det bildas mer organiskt material i jorden vilket skapar matjord.

Sunnanäng
Sunnanäng (1)

Sundare människa.

En kyckling som levt i samklang med ekosystemen, fått sola sig i solens strålar och äta gräs och insekter betyder en mer näringsrik fågel som dessutom inte fått några onödiga mediciner och inte levt ett stressat liv. Att de dessutom handslaktas av oss själva på gården bara några meter från hagen där de fått leva sina liv gör att vår kyckling smakar fantastiskt gott. 

Vår kyckling regenererar jorden.

Att flytta kycklingarna till nytt bete varje dag gör inte bara kycklingarna hälsosamma och friska. Det gör också att våra jordar regenereras och ny matjord skapas. Vi kan med gott samvete äta vår kyckling och veta att de hjälpt till att återskapa jorden vi lever på.  

Sunnanäng (5)

Sundare kyckling.

En kyckling som får leva ute i det gröna och springa runt och leta mask och insekter och äta gräs hela dagarna blir en sundare fågel. De lever tillsammans med ekosystemet och regenererar jorden. 

Sundare jordar.

När kycklingarna flyttas varje dag till nytt bete gör det att vi skapar den perfekta balansen mellan degenerering och regenerering. Trycket på marken minskar och När kycklingarna äter gräset och gödslar marken gör det att gräset blir kraftigare och det bildas mer organiskt material i jorden vilket skapar matjord.

Sunnanäng
Sunnanäng (1)

Sundare människa.

En kyckling som levt i samklang med ekosystemen, fått sola sig i solens strålar och äta gräs och insekter betyder en mer näringsrik fågel som dessutom inte fått några onödiga mediciner och inte levt ett stressat liv. Att de dessutom handslaktas av oss själva på gården bara några meter från hagen där de fått leva sina liv gör att vår kyckling smakar fantastiskt gott.